Varovanje osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki
Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerih koli osebnih podatkov, ki jo izvaja družba AGENCIJA RENEE d. o. o. (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.
Podatki o upravljavcu se nahajajo na tem naslovu.

Katere osebne podatke obdelujemo?

 1. Osnovne kontaktne podatke (ime, priimek, telefonska številka, e-naslov).
 2. Podatke o uporabi spletne strani www.savana-spa.si (kliki na povezave, porabljen čas) in odzivu na naša e-poštna sporočila.
 3. Podatke, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in izvedbo storitve (izbrane storitve, cena, izbrani ali uporabljeni produkti, termin, podatki za plačilo).

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov
Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 1. kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov);
 2. kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe (o izvedbi storitve), ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;
 3. kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete;
 4. kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes (npr. ko vam pošljemo SMS-sporočilo ali e-poštni opomnik).

Nameni obdelave osebnih podatkov
Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega in/ali več navedenih namenov:

 1. naročanje;
 2. informacijsko podporo pri izvedbi storitve;
 3. komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;
 4. sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
 5. tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte, SMS- in ostalih elektronskih sporočil);
 6. tržno komuniciranje na podlagi prilagojenih oz. individualiziranih ponudb in sporočil, za oblikovanja uporabniških profilov oziroma razvrščanja v skupine, od katerih lahko vsaka prejema tržno komunikacijo z drugačno vsebino. Pri oblikovanju profilov spremljamo tudi posameznikovo aktivnost (kot npr. čas, ki ga posameznik preživi na določeni vsebini, katere vsebine ga zanimajo in odpiranje e-poštnih sporočil) ter frekvenco in vrednost preteklih naročil;
 7. uveljavljanje kakršnih koli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
 8. statistične analize o prodaji naših storitev in o uporabi naših spletnih aplikacij.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?
Osnovne osebne podatke hranimo ves čas, dokler imate status registriranega uporabnika na spletni strani www.savana-spa.si. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani. Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še pet let od izpolnitve pogodbe (izvedbe storitev).

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar če jih ne posredujete, ne morete prejeti in/ali koristiti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?
Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam, razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t. i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:
ponudniki storitev marketinga;
ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil;
ponudniki pošiljanja SMS-sporočil;
ponudniki programske opreme za vodenje poslovanja.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki?
Glede svojih osebnih podatkov imate pravico, da od nas kadar koli zahtevate:

 1. potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
 2. dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;
 3. brezplačno kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
 4. popravek netočnih osebnih podatkov;
 5. omejitev obdelave, kadar oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; kadar je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe; kadar osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 6. izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
 7. izpis osebnih podatkov v strukturirani in strojno berljivi obliki;
 8. prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
 9. da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic
Svoje zahteve glede uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na kateri koli kontakt, ki je naveden pod upravljavec osebnih podatkov.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema le te.